Algemene voorwaarden


1. BEGRIPPENLIJST

1.1 SamenZwolle
SamenZwolle is het online platform www.samenzwolle.nl. Op SamenZwolle kunnen gebruikers activiteiten, oproepen en hulpvragen en vacatures voor vrijwilligerswerk en participatieplekken verzameld vinden en plaatsen.

1.2 Activiteiten
Activiteiten op SamenZwolle zijn sociale activiteiten op het vlak van sport, educatie, ontmoeting en cultuur. Activiteiten op SamenZwolle zijn nadrukkelijk geen commerciële activiteiten. Voor activiteiten kan eventueel wel een onkostenvergoeding worden gevraagd. Commerciële activiteiten worden door de beheerder verwijderd.

1.3 Oproepen en hulpvragen
Oproepen en hulpvragen op SamenZwolle zijn vragen van Zwollenaren die één of enkele keren beperkte hulp nodig hebben, die op vrijwillige basis worden ingevuld. Oproepen en hulpvragen die verdringing in de hand werken worden door de beheerder verwijderd.

1.4 Vacatures
Vacatures op SamenZwolle zijn afkomstig uit de database van ZwolleDoet! en betreffen vacatures voor vrijwilligerswerk en (op termijn) participatieplekken.


2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van SamenZwolle, zowel met als zonder te en zowel particulieren als organisaties.

2.2 Eigendomsrechten
SamenZwolle is juridisch eigendom van ZwolleDoet!

2.3 Plaatsingstermijnen

  • Activiteiten staan online op SamenZwolle totdat de einddatum van de activiteit is verstreken
  • Oproepen en hulpvragen staan zeven weken online
  • Vacatures staan online totdat deze zijn verwijderd bij ZwolleDoet!

2.4 Gebruik Account
Een gebruikersaccount op SamenZwolle is persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn account. Wanneer de gebruiker of organisatie niet meer actief wil zijn op SamenZwolle dient, kan de gebruiker zijn of haar account zelf verwijderen.

2.5 Copyright afbeeldingen
Alle afbeeldingen op SamenZwolle m.u.v. de afbeeldingen binnen de activiteiten, oproepen en hulpvragen en vacatures zijn eigendom van SamenZwolle of vrij te gebruiken afbeeldingen. SamenZwolle is niet verantwoordelijk voor de afbeeldingen die gebruikers en organisaties zelf op het platform plaatsen.

2.6 Aansprakelijkheid

  • Iedereen die zelf of namens iemand anders iets plaatst op SamenZwolle of reacties ontvangt, is zelf verantwoordelijk voor deze informatie en het vervolg dat wordt gegeven aan het contact
  • SamenZwolle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongewenste situaties die ontstaan op basis van contact dat is voortgekomen vanuit SamenZwolle
  • SamenZwolle is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie in contact- en organisatiegegevens, activiteiten, vacatures voor vrijwilligerswerk en participatiebanen en oproepen en hulpvragen

2.7 Delen van content
SamenZwolle heeft het recht om alle openbare content die door een gebruiker op SamenZwolle geplaatst is, te delen via on- en offline kanalen met als achterliggend doel de oproep en hulpvraag zo snel mogelijk op te lossen, vrijwilligers te werven voor vacatures en meer participanten te vinden voor activiteiten.

2.8 Bescherming gegevens
Bepalingen over de bescherming van gegevens zijn opgenomen in het privacy statement van SamenZwolle.

2.9 Klachten
Voor klachten, maar ook vragen en ideeen kan de gebruiker of organisatie contact opnemen met SamenZwolle via de contactgegevens op de website.